SKaGeN

SKaGeN is een collectief theatergezelschap, dat gevoelsgerichte ervaringen aanbiedt voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij staat een toegankelijke vorm van kunstexploratie en vormexperiment centraal. Door de integratie van verschillende media zoals video, strip, muziek, poppen en locatie wil SKaGeN de theaterscène verbreden en jong en oud nieuwe verbeeldingsvormen aanreiken. Door nieuwe, hedendaagse vormen te ontwikkelen, wil SKaGeN inhoud geven aan de complexiteit van de ons omringende wereld en die wereld verbeelden.

SKaGeN bestaat uit Valentijn Dhaenens, Korneel Hamers, Mathijs Scheepers en Clara van den Broek. Allen studeerden in 2000 af aan de voormalige acteursopleiding Toneel Dora van der Groen in Antwerpen. In hetzelfde jaar stichtten ze hun collectief, samen met Yves Degryse en Bruno Vanden Broecke, die allebei in 2009 nieuwe horizonten opzochten.

Webiste van SKaGeN.

Reacties

  • Geen reacties

    Breng de bal aan het rollen door een reactie te plaatsen op dit artikel!

Reageer op dit artikel